ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/09/2565 - 01/09/2565 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/08/2565 - 01/08/2565 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

03/08/2565 - 03/08/2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
4

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

03/08/2565 - 03/08/2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
5

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

03/08/2565 - 03/08/2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
6

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

03/08/2565 - 03/08/2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
7

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

11/07/2565 - 11/07/2565 นางพนิตดา คำไสย
8

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

25/06/2565 - 25/06/2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

24/06/2565 - 24/06/2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
10

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

02/06/2565 - 02/06/2565 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

03/05/2565 - 03/05/2565 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/04/2565 - 01/04/2565 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/03/2565 - 01/03/2565 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจไตรมาสที่ 2 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

ไฟล์แนบ 1

01042564 - 01042564 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

02/02/2565 - 02/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com