ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 256

ไฟล์แนบ 1

02/05/2566 - 02/05/2566 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/05/2566 - 01/05/2566 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2566

ไฟล์แนบ 1

03/04/2566 - 03/04/2566 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

19/04/2566 - 19/04/2566 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566)

ไฟล์แนบ 1

04/04/2566 - 04/04/2566 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ไฟล์แนบ 1

01/03/2566 - 01/03/2566 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/03/2566 - 01/03/2566 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/03/2566 - 01/03/2566 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

06/01/2566 - 06/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565)

ไฟล์แนบ 1

05/01/2566 - 05/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
11

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ 1

06/10/2565 - 06/10/2565 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ 1

05/10/2565 - 05/10/2565 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/09/2565 - 01/09/2565 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/08/2565 - 01/08/2565 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

11/07/2565 - 11/07/2565 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com