บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
75 นายจรูญ อุ่นปั๋น

นายจรูญ อุ่นปั๋น

พนักงานประจำรถขยะ    -
   -
15 สิงหาคม 2559
76 นายวสุพล ปะคำ

นายวสุพล ปะคำ

พนักงานประจำรถขยะ    -
   -
15 สิงหาคม 2559
77 นายอนุชา งอนมาก

นายอนุชา งอนมาก

คนสวน    083-3231370
   -
8 กันยายน 2559
78 นายฉัตรมงคล ทองสุข

นายฉัตรมงคล ทองสุข

พนักงานประจำรถขยะ    090-4744450
   -
8 กันยายน 2559
80 นายจำเริญ คำผัด

นายจำเริญ คำผัด

ภารโรง    -
   -
13 กรกฎาคม 2561
81 นายอนุพงษ์ ปัญญา

นายอนุพงษ์ ปัญญา

คนสวน    -
   -
16 กันยายน 2559
83 นายจรูญ รังสรรค์

นายจรูญ รังสรรค์

คนสวน    090-4744450
   -
9 กันยายน 2559
84 น.ส.สุภาภรณ์ รินนายรักษ์

น.ส.สุภาภรณ์ รินนายรักษ์

จ้างเหมาบริการ    -
   -
7 พฤศจิกายน 2561
85 นางวรินดา วุฒิลักษณ์

นางวรินดา วุฒิลักษณ์

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้    081-7278390
   -
6 กันยายน 2559
86 น.ส.นวรัตน์ ปิงเมือง

น.ส.นวรัตน์ ปิงเมือง

บุคลากรสนับสนุนการสอน    -
   -
7 พฤศจิกายน 2561
91 น.ส.วิศรุตา ทรายคำ

น.ส.วิศรุตา ทรายคำ

ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก    -
   -
7 พฤศจิกายน 2561
92 นางศรุตา หลุยลำรอง

นางศรุตา หลุยลำรอง

ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก    -
   -
16 กรกฎาคม 2561
93 นายณัฐพล จันทรา

นายณัฐพล จันทรา

จ้างเหมาบริการ    -
   -
13 กรกฎาคม 2561
94 น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์

น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล    087-1731398
   .
7 พฤศจิกายน 2561
95 นายยศพัทธ์ ออนคำ

นายยศพัทธ์ ออนคำ

พนักงานขับรถ    -
   -
12 กรกฎาคม 2561
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com